Nieuws van Scouting St. Jan Baptist (Scouting Heerlen) - Scouting St. Jan Baptist (Scouting Heerlen)

“SponsorKliks,
Ga naar de inhoud

Nieuwsbrief Scouting St. Jan Baptist

Scouting St. Jan Baptist (Scouting Heerlen)
Published by in Nieuwsbrief · 2 juni 2012

Lidmaatschapsvoorwaarden

De lidmaatschapsvoorwaarden hebben wij enigszins aangepast.
Omdat het lidmaatschap van 1 januari tot 2 januari loopt en het scoutingjaar van 1 september tot 1 juli hebben wij besloten de opzegdatum te stellen op 1 september zodat wij op 1 september weten op welke leden wij het nieuwe scoutingjaar kunnen rekenen.
Dit is voor de staf heel belangrijk bij het vaststellen van het programma.
Bij een eventuele opzegging van het lidmaatschap per 1 september loopt het lidmaatschap natuurlijk gewoon door   tot 2 januari.
Opzeggingen dienen in het vervolg gericht te zijn aan het groepsbestuur, niet meer aan het stichtingsbestuur.

Contributie

In verband met het economische klimaat zal de contributie het komende jaar niet verhoogd worden.
Deze blijft op 78 euro (72 euro) staan.

Nieuwe website

Scouting St. Jan Baptist heeft een nieuw portaal als website waar gekozen kan worden voor een website voor de ouders en voor de jeugd.
De website voor de jeugd is splinter nieuw, de website voor de ouders is de reeds bestaande website gebleven. Ook hier zullen nog enkele wijzigingen in de komende maanden aangebracht worden.
Het portaal is aangeduid met Scouting Heerlen – onderdeel van Scouting St. Jan Baptist, een naam die steeds regelmatiger zal voorkomen.

Nieuwe naam

Gezien de verschillende ontwikkelingen binnen scoutingland heeft het bestuur besloten ook de naam Scouting Heerlen voor de groep in te gaan voeren.
U zult de naam Scouting Heerlen als onderdeel van Scouting St. Jan Baptist steeds vaker zien opduiken.
Een eerste voorbeeld daarvan ziet u in ons nieuwe portaal ( www.stjanbaptist.nl ) en de nieuwe website voor de kids, www.happykidzz.nl .
Wij proberen deze naam strategisch te gaan inzetten.
Naast deze naam hebben wij diverse domeinnamen op internet gereserveerd om Scouting St. Jan Baptist algemener binnen de gemeente Heerlen en Parkstad over te laten komen.
Ook de naam Scouting Parkstad is een naam die gelieerd is aan onze groep.
Beide namen zijn bij de kamer van koophandel vastgelegd.

Scoutfit

Op de website van de groep staat rechtsonder op de pagina het weer gepubliceerd.
Wanneer het actuele weer 20 graden of meer aangeeft moeten de scouts in t-shirt inclusief de das en de pet, komen, de blouse kan dan thuis gelaten worden.
Is het 19 graden of minder, dan is het de bedoeling dat de scouts het blauwe t-shirt en de blouse met toebehoren dragen.


Ledenwerving/Buddybadge

In navolging van Scouting Limburg heeft ook Scouting Nederland een buddybadge ingevoerd.
Neemt een scout (dat kan een welp, Scout of Explorer zijn) iemand mee naar Scouting dan krijgt hij/zij een punt.
Na 5 punten of wanneer 1 van de nieuwe leden geïnstalleerd wordt, wordt door de groepsvoorzitter de buddybadge uitgereikt. Bij de installatie van het nieuwe lid ontvang je 10 extra punten.
Ook na de uitreiking gaat het puntensysteem door.
Op het einde van het scoutingjaar (op de groepsdag) zal de scout die de meeste punten heeft gehaald een extra mooie prijs in ontvangst mogen nemen.

Uitbreiding wervingsgebied

In de wijk Heksenberg is helaas geen   Scoutinggroep meer.
Deze is in september 2011 opgehouden met de activiteiten.
Aangezien deze wijk direct grenst aan ons gebied hebben wij besloten ook in deze wijk  leden te gaan werven.  Natuurlijk is iedereen uit welke buurt, wijk of stad bij ons welkom.

Kamp Scouts

Het kamp van de Scouts zal plaats vinden van 30 juni 2012 t/m 7 juli 2012.
Zij gaan 8 dagen naar Baarn, nabij Hilversum.
Het kamp Engeland kon dit jaar helaas geen doorgang vinden.

Ouders in de groepsraad

Iedere groepsvereniging heeft een groepsraad waar de stafleden samen onder leiding van het groepsbestuur het beleid van de groep bepaald.
Binnen de vereniging moeten ook de leden vertegenwoordigd kunnen zijn.
Voor iedere leeftijdsgroep (Welpen, Scouts en de Explorers) zoeken wij een ouder die plaats wilt nemen in de groepsraad.
De groepsraad in deze vorm komt twee keer per jaar bij elkaar om zaken binnen de groep te bespreken.
Heeft u interesse om een leeftijdsgroep waarvan uw zoon en/of dochter lid is, in de groepsraad te vertegenwoordigen, kunt u zich opgeven bij de groepsvoorzitter via email: info@stjanbaptist.nl .

Ledenwervingcomité

Voor de ledenwervingsactiviteiten wilt de groep een comité in het leven roepen.
Samen met het groepsbestuur worden dan activiteiten verzonnen en ontplooit waarmee geprobeerd wordt leden te werven. Heeft u als ouder geen interesse om deel te nemen als lid van de groepsraad? Misschien is dit comité een leuk idee voor u?
Interesse? Geef u dan op bij de groepsvoorzitter via email: info@stjanbaptist.nl .

Vertrouwenspersoon

Dhr. Ger Vankan, oud voorzitter van Scouting St. Jan Baptist, heeft zich bereid verklaart de functie vertrouwenspersoon op zich te nemen.
Wanneer ouders er met de staf en het groepsbestuur niet uitkomen kunnen   zij een gesprek aanvragen met de vertrouwenspersoon. Deze zal geheel onpartijdig proberen eventuele conflicten op te lossen.
Er mag alleen contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon wanneer u de eventuele klacht eerst bij het groepsbestuur hebt neergelegd en deze samen met u niet tot een vergelijk is gekomen.
Het telefoonnummer van de vertrouwenspersoon staat op de algemene infofolder van de groep.

Groepsontwikkeling

De groep gaat binnenkort het project groepsontwikkeling opstarten.
Door een aantal enquêtes onder de leden en ouders te houden wilt het groepsbestuur erachter komen hoe een ieder van mening is hoe de groep nu functioneert en of er verbeteringen kunnen worden gemaakt.
De bedoeling hiermee is de groep naar een hoger niveau te brengen zodat het aantal leden en kaderleden binnen de groep groeit, maar ook de kaliteit nog beter wordt.
Neem even de tijd om mee te doen aan de enquêtes.
Meer dan een paar minuten zal het niet duren.
Alle ouders, Scouts en Explorers worden gevraagd deel te nemen aan de enquête.
Ook de stafleden zullen verzocht worden deel te nemen aan de enquête die speciaal voor hen is opgezet.
Wij zetten binnenkort de enquête online zodat op een gemakkelijke manier hieraan deelgenomen kan worden.
Binnenkort ontvangt iedereen de link die naar de betreffende enquête wijst.
Zie het kopje ledenwerving op onze website voor meer informatie hoe de leden en de ouders mee kunnen doen om meer leden te werven.

Voetbalpool

Wij hebben een voet
balpool opgezet.
Wilt je mee doen met onze voetbalpool?
Schrijf je dan vóór 8 juni 2012 in via onderstaande link.
Je kunt prijzen tot 2500 euro winnen.
Mee doen is helemaal gratis.

http://www.magix.com/nl/specials/de-magix-poule-voor-alle-voetbalfans/poule-maker/?tpmkr_join=6a5da9e9681a42dlse26ade3e52a36b16d4622

Geen commentaren
Terug naar de inhoud