Algemene info - Scouting St. Jan Baptist (Scouting Heerlen)

“SponsorKliks,
Ga naar de inhoud

Algemene info

Informatie > Downloads

   


ALGEMENE INFORMATIE

Bijeenkomsten
Bevers (jongens en meisjes van 4,5-7 jaar) zaterdagmorgen van 10.00 u tot 12.00 u.
Welpen (jongens enmeisjes van 7-11 jaar) zaterdagmiddag van 14.30 u tot 16,30 u.
Scouts (jongens enmeisjes van 10-16 jaar) vrijdagavond van 19.00 u tot 21.00 u.
Explorers (jongeren van 15-19 jaar) dinsdagavond van 19.00 u tot 21.00
u.

Afmelding

Zeker 1 dag vóór de bijeenkomst. Afmelding is verplicht.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap is gratis.
Het lidmaatschap is standaard voor 5 kalenderjaren.

Contributie


U betaald per jaar een contributie voor een periode van 1 januari t/m 2 januari van het opvolgende jaar.
Per jaar € 135,00

Deze bijdrage geldt alléén wanneer u automatische incasso toestaat.
Wanneer dat niet het geval is, betaald u € 150,00 per jaar.
Alléén via ons banknummer,
NIET via de stafleden.

Opzegtermijn scoutingjaar

Vóór 1 september, schriftelijk aan het groepsbestuur. Zie www.scoutingheerlen.nl voor meer informatie.


Installatie

Uw zoon en/of dochter wordt in de regel binnen twee maanden geïnstalleerd.
Dit houdt in dat hij/zij tijdens een feestelijke bijeenkomst van de speltak de insignes op de blouse gespeld krijgt. U krijgt meer informatie van de staf van de speltak.


Rekeninggegevens

Banknummer IBAN NL49SNSB0936905980
t.n.v. Scouting St. Jan Baptist
onder vermelding van naam zoon/dochter, en speltak.


TELEFOONNUMMERS

Scouting- en Totemcentrum Scouting St. Jan Baptist

(045) 572 28 87

Verhuur

(062) 249 02 22

Groepsvoorzitter, Luc Stel

(062) 249 02 22

Groepssecretaris

(064) 249 02 22

Groepsbegeleider Hubert ter Heide

(062) 156 65 92

Bevers, Professor Plof

(045) 400 91 24

Welpen, Hopman

(062) 249 02 22

Scouts, Hopman

(062) 249 02 22

Explorers

(062) 249 02 22

Terug naar de inhoud