FAQ - Scouting St. Jan Baptist (Scouting Heerlen)

Ga naar de inhoud

FAQ

Leden > Informatie
 • De installatie
 • De ScoutFit
 • De ScoutFit kopen
 • De kampen en weekeinden
 • Groepsactiviteiten
 • Vaardigheidsinsignes
 • Overvliegen
 • Jongerentak/Stam
 • Opzeggen van het lidmaatschap
 • Roken en Alcohol
 • In veilige handenDE INSTALLATIE

Een aantal weken nadat uw zoon en/of dochter lid is geworden zal het geïnstalleerd worden.
Hij/zij treedt dan toe tot de zeer grote groep kinderen en jongeren die lid zijn van de wereldorganisaties van Scouting, momenteel zo'n 40 miljoen.
Tijdens de installatie krijgt de nieuweling de insignes van de speltak op zijn of haar uniform gespeld en legt het de belofte af.
Ook deze belofte is uiteraard aangepast aan de leeftijden van de speltakken.
Vanaf dit moment mogen de kinderen het uniform van de speltak dragen.
Hierover zullen de stafleden u nader informeren tijdens een ouderbezoek, dat in de regel vlak voor de installatie plaats vindt.
De installatie is natuurlijk altijd een feestelijke gebeurtenis.
Ouders en naaste familie zijn dan ook van harte welkom op deze dag.

ONZE SCOUTFIT


Gelijke kleding (uniforme kleding) hoort bij Scouting. Elke speltak heeft dan ook zijn eigen scoutfit, waaraan te zien is bij welke speltak en welk subgroepje een kind hoort. Zo hebben de Bevers een rode blouse, de Welpen een fleurige groene blouse, de Scouts een mooie beige/kaki en de Explorers en de Pivo's een brique gekleurde blouse. Bij de scoutfit hoort bij alle speltakken ook een hoofddeksel.


DE SCOUTFIT KOPEN

De scoutfit en de bijbehorende insignes zijn alleen te koop in de "Scout Shops". Er is er een in Sittard.
U kunt ook via www.scoutshop.nl met postorder bestellen. U betaald dan wel portokosten maar de producten worden u aan huis geleverd.
U kunt ook via deze website bij de groep bestellen.
Wij bestellen de scoutfit dan voor u in Leusden.
Met de Scout Shop in Sittard hebben wij niet zo'n goede ervaring.

DE KAMPEN EN WEEKEINDEN

Elke speltak houdt minstens een keer per jaar een kamp.
De Welpen gaan ieder jaar minstens 1 weekend op kamp. Het zomerkamp vindt meestal van zaterdag tot en met zaterdag (8 dagen) in een accommodatie of in tenten ergens in Nederland of in België plaats.
De Scouts gaan op kamp in de zomervakantie.  
Vaak in de eerste vakantieweek.
Ergens in de Benelux gaan zij dan een week kamperen.
Eén keer in de vier jaar gaan de Scouts  twee weken naar Denemarken.  
De andere speltakken stellen de datum in onderling overleg vast.
De staf zal u altijd tijdig op de hoogte brengen.

GROEPSACTIVITEITEN


Een aantal keren per jaar houden we een activiteit met alle leden van de groep.
Meestal zijn dit open dagen, een activiteit rond het kerstfeest, of een groepsweekend etc..
Daarnaast houden we met de hele groep een (beperkt) aantal keren per jaar een actie met de bedoeling extra geld in de kas te krijgen.VAARDIGHEIDSINSIGNES

Alle scouts kunnen, als ze dat willen, vaardigheidsinsignes behalen.
Vaardigheidsinsignes zijn kleine tekens, gemaakt van stof, die aangeven dat een kind bepaalde vaardigheden bezit. Het werken aan vaardigheidsinsignes gebeurt vaker buiten
de opkomsten om, waarbij de staf altijd bereid zal zijn een helpende hand te bieden.
Ook als ouders kunt u uw kinderen helpen als ze er zelf niet uitkomen.
Voor de Welpen zijn er zo'n 20 verschillende insignes, voor de scouts zo'n 50.
Als het kind heeft laten zien alle vaardigheden van een vaardigheidsinsigne te bezitten mag het vaardigheidsinsigne op de ScoutFitgedragen worden.
Vaardigheidsinsignes kunnen in op 3 niveau's behaald worden.

OVERVLIEGEN/UITZWAAIEN

Al eerder heeft u kunnen lezen dat iedere speltak leeftijdsgrenzen kent.
Dit betekent dat ook uw kind ooit te oud zal worden voor de speltak waar het nu lid van is.
Het kind zal dan doorstromen naar een volgende leeftijdsgroep (speltak).
Dit gebeurt meestal in september bij het begin van het niewe scoutingjaar, afhankelijk van de leeftijd en het aantal kinderen dat doorstroomt.
Bij Scouting Sint Jan Baptist is dit altijd een feestelijke gebeurtenis, welke we overvliegen (Bevers en de Welpen) of uitzwaaien (Scouts en Explorers) noemen.
Bij de nieuwe speltak kunnen alle nieuwe leden nog hun oude scoutfit blijven dragen totdat ze na enkele weken opnieuw geïnstalleerd worden.

ROVERSCOUTS

Voor de jongeren van 16/17 tot 23 jaar hebben we de SPTBAS-Stam.
Een groep jongeren die de groep bij diverse activiteiten ondersteunen en zelf aan scouting doen.

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Mocht u het lidmaatschap van uw zoon of dochter willen opzeggen dan kan dit door dit mondeling door te geven aan de leiding van de speltak en tevens dient U de stichting, rekening houdend met een opzegtermijn van 4 maanden(vóór 1 september van het lopende jaar), schriftelijk op de hoogte te stellen.
Het lidmaatschap wordt dan stopgezet op de volgende vervaldatum waarop het lidmaatschap aangegaan is (1 januari).

ROKEN EN ALCOHOL

Binnen onze groep is het gebruik van alcohol en verdovende middelen ten strengste verboden.
Ook zullen de stafleden niet roken in het bijzijn van de leden.
Datzelfde verwachten wij ook van de ouders, zodra zij ons behulpzaam zijn bij één van de activiteiten. Hier kunt u het standpunt van Scouting Nederland lezen wanneer het om roken en alcohol gaat.

IN VEILIGE HANDEN

De groep doet er alles aan zodat uw kinderen bij ons in veilige handen zijn.
Ieder nieuw staflid zal een Verklaring Omtrent Gedrag moeten kunnen overleggen voordat zij in contact komen met uw kinderen.
Daarnaast volgt de groep een door Scouting Nederland vastgesteld protocol.Volg de link op de afbeelding voor meer informatie.

Scouting St. Jan Baptist
Spelend leren en plezier maken
Jamboreepad 2
6415 jn  Heerlen
Ons HK: +31 45 572 28 87
BGG: +31 62 249 02 22
Scouting St. Jan Baptist
Laat je uitdagen
Tijd voor avontuur
Zet je in, speel mee
Scouting, dat is pas het leven
Terug naar de inhoud